Forskellen på et manuelt og et maskinelt Fællesindbetalingskort

Der findes både en manuelt udgave og en maskinel udgave af de fleste FI-kort. Forskellen er udformingen af beløbsfelterne:

Manuel udgave

Her er det nemt at udfylde beløbet i hånden, idet hvert enkelt ciffer har sin egen hvide rubrik.

Manuel udgave

Maskinel udgave

Her er der ingen felter, så det er nemt at printe beløbet.

Maskinel udgave


Der er tre forskellige kortartkoder

En kortartkode er de to første cifre i kodelinjen, som står nederst i venstre hjørne.

Kortartkode

  +71 +73 +75
Beløb Ja Ja Ja
Indbetalingsdato Ja Ja Ja
Informationsfelt til tekstmeddelelse Nej Ja Ja
Betalings ID i form af et nummer Ja Nej Ja
Betalings ID i form af navn og adresse Nej Ja Nej

Har du brug for at ændre kortartkoden, skal du tale med dit pengeinstitut.


Betalingsidentifikation er en identifikation af indbetalingen

Betalingsidentifikation

+71 kort indeholder 15 cifre i kodelinjen og benyttes ofte til betalinger fra private til virksomheder eller foreninger.

+75 kort indeholder 16 cifre i kodelinjen og benyttes ofte hos nye kunder, nye medlemmer eller ved indsamlinger.

+73 kort har intet betalings ID i form af cifre, idet du ved denne type får oplyst navnet på indbetaleren. Benyttes ofte mellem virksomheder, eller til faste kunder, hvor indbetaleren har mulighed for at skrive en besked til modtager.

Bording leverer en bogføringsliste påført samtlige numre, til de ordrer, der har betalings ID.


Kreditornummer

Når du indgår en FI-aftale med dit pengeinstitut, får du et kreditornummer.

Nummeret er på otte cifre, og står sidst i kodelinjen.

Kreditornummer


Kontrolciffer

Det obligatoriske kontrolciffer fremkommer ved hjælp af en beregning på de foranstående cifre, og det er os der beregner og tilføjer det korrekte kontrolciffer. Kontrolcifferet afslører eventuelle fejl ved indtastning af betalings ID.

Kontrolciffer


OCR (Optical Character Recognition)

FI-kortet har en OCR linje. Linjen indeholder al den information, som identificerer betalingen. Linjen aflæses maskinelt på posthuse og i pengeinstitutter.

OCR


Før du går i gang med at bestille Fællesindbetalingskort

FI kortet erstatter giroindbetalingskortet.

Et FI kort er et indbetalingskort, som er fælles for alle pengeinstitutter.

Du skal oprettes som FI kreditor og bliver i den anledning tildelt et kreditornummer. Det er gratis, og kræver blot, at du tager en snak med dit pengeinstitut, så vejleder de dig.